Otóż tak jak przypuszczałem w tej konfiguracji był problem z antenami w trybie Master (czyli kiedy karta jest wykorzystana w konfiguracji jako Access Point). A mianowicie jedna z anten była używana do nadawania, a druga do odbierania. W moim przypadku mam podłączoną tylko jedną antenę, więc dobrze działało tylko nadawanie :)

Otóż żeby móc w koncu korzystać z możliwości tej karty sieciowej mając tylko jedną antenę należy skonfigurować sterownik karty, żeby używał tylko jednej anteny. Aby to zrobić należy:

  • ściągnąć, skompilować i zainstalować najnowsze iw (to które jest w Ubuntu 11.10 jest za stare) http://linuxwireless.org/en/users/Documentation/iw
  • ściągnąć, skompilować i zainstalować najnowszy pakiet ze sterownikami wireless – najnowsze stąd: http://linuxwireless.org/download/compat-wireless-2.6/
  • dodać do /etc/network/interfaces komendę zanim podniesimy interfejs:
auto wlan0
iface wlan0 inet static
 address 10.200.1.1
 netmask 255.255.255.0
 pre-up iw phy phy0 set antenna 1
Komentarze
Close Menu