Linux i wypalanie dysków UDF DVD-DL pod Ubuntu 9.10

Niestety w dzisiejszych czasach coraz więcej plików ma wielkość większą niż 4GB. Stąd jest potrzeba użycia innego systemu plików przy nagrywaniu płyt DVD, DVD-+DL i BR – UDF zamiast ISO 9660, w szczególności żeby nagrywać płyty DVD-DL (dual-layer) o pojemności 8,5 GB.
Jedyną opcją z której można skorzystać to komenda:
growisofs -Z /dev/dvd -allow-limited-size -udf -J -r sciezka_do_plikow
Komenda nagra nam pliki zarówno z użyciem ISO jak i UDF.
Trzeba pamiętać, żeby skrócić nazwy plików do 64 znaków, np. za pomocą komendy detox oraz sekwencji dodanej do /etc/detoxrc:
sequence isoimage {
iso8859_1;
safe;
wipeup;
max_length {
length 62;
};
};