Dystrybucja światła w światłach dziennych RL

Zgodnie z normą ECE R87 światła powinny świecić jak poniżej:

Dystrybucja_1

 

Czyli powinny świecić raczej poziomo niż pionowo.

Dystrybucja_2