Krokusy w Dolinie Chocholowskiej i Koscieliskiej – 03