Krokusy w Dolinie Chocholowskiej i Koscieliskiej – 06