IMG_0706

Punkt z historia, PK7 – cieżko to otoczenie nazwać łaka, straciłem tutaj 36 minut na czesanie okolicy